GratiSoft chuyển văn phòng kỹ thuật về toà nhà NSSC - National Startup Support Center

Ngày 22.02.2022 GratiSoft đã hoàn tất việc chuyển văn phòng bộ phận kỹ thuật về Tầng 8, Toà nhà NSSC- National Startup Support Center Hồ Chí Minh tại số 1196 Đường 3/2, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như đáp ứng cho việc hỗ trợ kịp thời cho quý khách hàng đối tác.

Cùng với hệ thống chi nhánh được bố trí khắp ba miền thì việc chuyển văn phòng Kỹ thuật về trung tâm thành phố sẽ giúp cho Grati Soft nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng