Công nghiệp 4.0 thúc đẩy toàn cầu hóa

Công nghiệp 4.0, hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không phải là một sáng kiến ​​để đảm bảo sự tồn tại của các đơn vị sản xuất phương Tây trước sự cạnh tranh về mức lương thấp từ Trung Quốc và các nước đang phát triển. Thay vào đó, đó là một động thái hướng tới các phương pháp sản xuất thế hệ tiếp theo sẽ dẫn đến toàn cầu hóa hơn nữa, đặc biệt là đối với các công ty vừa và nhỏ.

Philipp Ramin, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty tư vấn và đào tạo Innovationszentrum für Industrie 4.0, có trụ sở tại Regensburg, Đức, cho biết. Ông nói: “Thành thật mà nói, có thể đã bắt đầu cải thiện khả năng cạnh tranh, nhưng Công nghiệp 4.0 sẽ thực sự tăng cường mối quan hệ giữa các công ty trên toàn thế giới. "Đó là hệ quả của khái niệm."