5G cuối cùng đã có mặt - Đây là những gì bạn cần biết

5G có thể giúp gì cho bạn?

Cùng với khả năng kết nối tức thì hàng tỷ thiết bị và tốc độ kết nối, dung lượng và thời gian phản hồi giao tiếp (được gọi là độ trễ) nhanh hơn theo cấp số nhân. 5G sẽ tạo ra một loạt các sản phẩm và dịch vụ mới sáng tạo đáng kinh ngạc.

5G sẽ được sử dụng để làm gì

Internet of Things
Kết nối hàng tỷ máy móc và thiết bị, Internet of Things (IoT) đang cách mạng hóa các quy trình và ứng dụng công nghiệp hiện đại

Kiểm soát thời gian thực
Kiểm soát thời gian thực các thiết bị, liên lạc giữa xe với xe, lái xe tự động và chăm sóc y tế từ xa chỉ là một vài ví dụ về thông tin liên lạc có độ trễ thấp cực kỳ đáng tin cậy.

Băng thông rộng di động nâng cao
Băng thông rộng di động nâng cao sẽ có tốc độ dữ liệu nhanh hơn đáng kể, có Internet không dây cố định cho gia đình và kết nối lớn hơn cho khách du lịch.