Kỹ sư 4.0

Các công nghệ dựa trên CNTT đã thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp sản xuất, và để duy trì sức cạnh tranh, các công ty cần nâng cao chuyên môn của mình trong lĩnh vực số hóa và sản xuất thông minh. Để đáp ứng nhu cầu mới này, 13 trường đại học và cao đẳng Thụy Điển đã phát triển tám mô-đun đào tạo bao gồm các chủ đề như sản xuất phụ gia, hệ thống vật lý mạng, cặp song sinh kỹ thuật số, hợp tác giữa con người với robot, kết nối và 5G.

Bengt-Göran Rosén, trưởng dự án và là giáo sư tại Đại học Halmstad, Đại học Jönköping và Đại học Công nghệ Chalmers cho biết: “Chương trình giảng dạy của chúng tôi cần phải thích ứng với những điều kiện thay đổi. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển các mô-đun đào tạo này. Khi chúng tôi nhận thấy nhu cầu cũng phải giải quyết các công ty công nghiệp, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải điều chỉnh việc đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của họ. Câu trả lời là một phiên bản kỹ thuật số mà người dùng có thể sử dụng khi họ có thời gian. "