Công nghệ kỹ thuật số tiên tiến

Các hoạt động kỹ thuật số sẽ tác động đến sản xuất truyền thống như thế nào? Tại Sandvik, công việc đã bắt đầu kết hợp Công nghiệp 4.0 vào các quy trình sản xuất của mình. Thương hiệu Sandvik Dormer Pramet, một nhà sản xuất dụng cụ cắt toàn cầu, đang làm việc với IBM, một trong những công ty phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới, trong một số dự án quan trọng.

“Chúng bao gồm việc sử dụng một lượng lớn dữ liệu để lập bản đồ chuỗi giá trị xuyên suốt mọi bộ phận trong đơn vị sản xuất của chúng tôi ở Sumperk, Cộng hòa Séc và kết hợp phần mềm máy tính để xác định các lỗi trong công cụ trong giai đoạn đầu sản xuất”, Radim Bullawa, Industry cho biết Giám đốc Kỹ thuật, tại Dormer Pramet. Trong dự án đầu tiên, các thuật toán và phương pháp thống kê tiên tiến được sử dụng để theo dõi, trong hai năm qua, mọi đơn đặt hàng sản phẩm có thể lập chỉ mục, xác định cách mặt hàng di chuyển qua đơn vị sản xuất và tạo mô hình mạng của toàn bộ nhà máy.

Máy tương tác Mô hình này đã mô tả cách các máy tương tác với nhau và cho thấy bất kỳ sự gián đoạn quy trình nào, chẳng hạn như thời gian chết máy đột xuất, có thể lây lan qua toàn bộ hệ thống. Radim Bullawa cho biết: “Nó đã xác định các điểm quan trọng trong quá trình mà các vấn đề nhỏ có thể gây ra sự kém hiệu quả lớn sau này. “Tất cả đều được xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng để giúp tập trung vào những nơi cần cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất và đạt được tác động lớn nhất.”